تبلیغات
قلم حق - دانستنی های حقوقی :
دانستنی های حقوقی :

آیا می دانید که ؟

اگر زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده ی وی نبوده و به دستور زوج و به قصد عدم تبرع (مجانی وبدون عوض نباشد )انجام دهد، می تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل را بنماید .

 

آیا می دانید که ؟

با شرط داوری وتعیین داور در قراردادها واختلافات فی مابین در زمان حدوث اختلاف ،صلاحیت رسیدگی با داور است ،واز این طریق در وقت دادرسی وهزینه دادرسی صرفه جویی خواهد شد و در کوتاه ترین زمان به خواسته خود خواهید رسید.